Kalorifeerid

Keskküttetrasside ja biogaasijaamade juurde kuivatite kütteks
Erinevad lamellid:
vasest
alumiiniumist
AlMg2.5 koos epoksiidkattega